Free Websites at Nation2.com


Total Visits: 6157
Read/Download Stockholm om hundra år härefter :
Read/Download Stockholm om hundra år härefter :

Read online or Download Stockholm om hundra år härefter : Framtidsdröm by E.N. AntilithanderOverview:

"Denne unge man tilltalade mig i ungefär följande ordalag: kom nu käre oldpappa, så skall jag bjuda på en liten tripp i mitt nya åkdon. Denna lilla utfärd skall säkert roa farfar som nu på öfver en mansålder icke haft tillfälle att sjelf se de storartade förändringar som försiggått med vår vackra hufvudstad. Ja, käre gosse, svarade jag, detta skulle nog roa mig, men du vet väl att äfven mina undersåter strejka ibland då de icke vilja bära mig utför de många trapporna. Derpå behöfver farfar icke tänka vidare, invände den unge mannen, ty numera ha vi i detta som i alla förnämligare hus 'hissar' för sådana gamla gubbstutar som farfar, derför behöfver farfar nu icke längre oroa sig för de många trapporna, och dermed, utan att afvakta vidare, förde han mig in i ett litet elegant med elektrisk belysning försedt rum, och efter att hafva tryckt på en liten knapp, så huj, foro vi ned." En man drömmer sig hundra år in i framtiden där all palaver vad gäller byggnationer och stadsstruktur i det sena 1800-talets Stockholm är över sedan länge. En ung man guidar mannen, och läsaren, genom den klokt moderniserade huvudstaden. EN Antilithanders novell "Stockholm om hundra år härefter", ursprungligen publicerad 1890, tillhör den något ovanliga genren stadsplanerings-science fiction. Novellen ingår i Affronts serie "Svensk SF från förr", där gömda och glömda klassiker från den svenska fantastiska litteraturen ges ut i digitalt format.

where can i download Stockholm om hundra år härefter : Framtidsdröm by E.N. Antilithander free ebook pdf kindle online textbook epub electronic book Stockholm om hundra år härefter : Framtidsdröm by E.N. Antilithander full ebook review amazon ebay collections for android or mobile Stockholm om hundra år härefter : Framtidsdröm by E.N. Antilithander for iphone, ipad txt format version, file with page numbers You can also buy order purchase Stockholm om hundra år härefter : Framtidsdröm by E.N. Antilithander Kindle Edition with Audio Multimedia CD Video Hardcover New or used, Mass market paperback, cheap Audiobook price

Jordvärderingssystem från medeltiden

Abstract: Systems of land assessment from the Middle Ages to the 17th century The papers published in this volume were contributed at a conference on land assessment